Τα σημαντικότερα στοιχεία των υπηρεσιών που προσφέρουμε:

Γρήγορη προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης

Η δωρεάν προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης είναι διαθέσιμη για τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγύησής σας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές λειτουργίας των συστημάτων σας.

Επισκευές υψηλής ποιότητας

Δεν επισκευάζουμε απλώς τη συσκευή σας, αλλά την υποβάλλουμε σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Προτού αποστείλουμε τη συσκευή σας, την υποβάλλουμε σε έναν υποχρεωτικό έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας και, εάν κριθεί απαραίτητο, σε περισσότερες δοκιμές για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Σύντομοι χρόνοι επιστροφής

Έχουμε ελαχιστοποιήσει τους χρόνους επιστροφής με σαφείς διαδικασίες. Στόχος μας: Να λαμβάνετε μια συσκευή αντικατάστασης εντός δύο εργάσιμων ημερών και οι επισκευασμένες συσκευές να σας επιστρέφονται μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες.

Δωρεάν μεταφορά

Η παραλαβή και η επιστροφή των συσκευών που καλύπτονται από την εγγύηση γίνονται εντελώς δωρεάν. Για επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, τα έξοδα περιλαμβάνονται στην τιμή. Επίσης, εμείς οργανώνουμε τη διαδικασία μεταφοράς.

Εκτεταμένες εγγυήσεις

Με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις, όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από τριετή εγγύηση.